[Home] [Artikel]


Ijtihad dan Taqlid

Manusia dapat mengamalkan hukum-hukum agama melalui ijtihad dan taqlid.

Ijtihad: Usaha banyak yang sungguh dalam mengeluarkan hukum-hukum agama dari sumber-sumbernya Al-Quran dan hadith para ma'sumin (as), setelah belajar ilmu-ilmu yang dapat menolongnya dalam mengeluarkan hukum-hukum agama dari sumber-sumbernya yang asli, dan orang yanf mempunyai kemampuan tersebut dinamakan mujtahid.

Taqlid: Mengikuti yaitu fatwa mujtahid dalam segala perbuatannya .

bullet Masalah 1: Orang yang diikuti fatwanya dinamakan marji' taqlid (tempat rujukan dalam taqlid), adapun yang mengikuti fatwanya dinamakan muqallid (orang yang taqlid).

 

bullet Masalah 2: Seseorang yang bukan mujtahid dan tidak mampu mengeluarkan hukum-hukum Illahi dari sumber-sumbernya maka dia harus taqlid yaitu pekerjaanya harus dilakukan sesuai dengan fatwa mujtahid.

 

bullet Masalah 3: Tugas kebanyakan manusia-manusia dalam perkara agama adalah taqlid, kerana sedikit sekali yang mampu berijtihad dalam hukum-hukum agama.

 

bullet Masalah 4: Mujtahid yang manusia taqlid kepadanya harus memiliki sifat-sifat yang berikut "adil, hidup, lelaki, baligh, berakal, bukan anak zina, ithna asthari, paling alim (berilmu)"

 

bullet Masalah 5: Seseorang yang telah taqlid kepada seorang mujtahid yang a'lam (paling berilmu) kemudian marji' taqlidnya meninggal dunia maka dia tetap meneruskan taqlidnya apabila menyakini beliau adalah yang a'lam (paling berilmu), apabila ilmunya sama dengan mujtahid yang hidup beliau boleh meneruskan taqlidnya dengan mujtahid yang sudah meninggal dan merujuk kepada mujtahid yang hidup dalam keadaan ini adalah tempat (iskal) yaitu banyak perbedaan pendapat antara ulama.

 

bullet Masalah 6: Paling a'lamnya seorang mujtahid adalah yang paling pandai dalam mengeluarkan hukum-hukum syariat dari sumber-sumbernya dari para-para mujtahid yang lain.

 

bullet Masalah 7: Seorang mujtahid dan seorang a'lam dapat dikenal dengan tiga cara:
  1. Orang tersebut menyakini atau itmi'nan (tenang jiwanya) misalnya seandainya dia orang terpelajar dan pengalaman hingga dapat mengenal seorang mujtahid atau seorang yang a'lam.
  2. Penyaksian dua orang alim dan adil dengan syarat tidak ada dua orang alim dan alim yang menentang kata-kata mereka.
  3. Kea'lamannya beliau terkenal secara popular sehingga manusia mendapatkan itmi'nan (ketenangan).

 

bullet Masalah 8: Cara-cara mendapatkan fatwa mujtahid ialah (mendengar langsung dari mujtahid, mendengar dari dua orang yang adil, mendengar dari satu orang yang adil apabila dia mendapatkan ketenangan dari kata-katanya, melihat dirisalah mujtahid yang risalah itu diyakini keberananya.

 

bullet Masalah 9: Apabila fatwa seorang mujtahid sudah berubah maka muqallid harus mengamalkan fatwa yang baru, dan tidak boleh mengamalkan fatwanya yang lama melainkan fatwa sesuai dengan ihtiyat.

 

bullet Masalah 10: Masalah-masalah yang manusia selalu memerlukannya maka wajib mempelajarinya.